Język:

    PUBLIKACJE

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Banki: konieczność redefinicji?
Polskie banki świetnie radzą sobie w adaptowaniu nowych rozwiązań technologicznych, ale muszą dziś konkurować z podmiotami, które do tej pory nie stanowiły dla nich zagrożenia. Ponadto penetrowanie przez wielkie firmy nowych modeli biznesowych, obecność na rynku małych podmiotów z branży fintech czy wysoki poziom regulacji spowodowały, że banki utraciły monopol na usługi finansowe. O tym co może być rozwiązaniem dla banków pisze ekonomista i bankowiec Janusz Dedo.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Sektor bankowo-pożyczkowy: Rozwój czy zastój?
Od czasu globalnego kryzysu finansowego sektor bankowo-pożyczkowy zmaga się z perturbacjami i nierozwiązanymi problemami, w tym m.in. funkcjonowaniem banków „zbyt dużych, by mogły upaść”. Protokół uzgodnień jest efektem debaty eksperckiej w formule okrągłego stołu „Sektor bankowo-pożyczkowy – rozwój czy zastój”, zorganizowanej przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK 10 marca 2016 r. w ramach projektu „Sektor Finansowy w Polsce – bilans i perspektywy”.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Sektor bankowy w Polsce: trzy cele udomowienia
Sytuacja, w której większość aktywów sektora bankowego należy do instytucji, mających centra decyzyjne poza Polską, wiąże się z ryzykiem wystąpienia zjawisk negatywnych dla rozwoju polskiej gospodarki. Celem udomowienia sektora bankowego powinno być zlokalizowanie w Polsce centrów decyzyjnych, stworzenie warunków dla wzrostu innowacyjności sektora bankowego oraz skorelowanie zachowań banków ze stanem gospodarki. Szerzej na ten temat pisze ekonomista Mariusz Grendowicz.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Sektor finansowy i rynek kapitałowy w Polsce: bilans i perspektywy
W 2016 roku mija 25 lat od otwarcia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. To dobry moment na zastanowienie się, w jakiej kondycji jest sektor finansowy w Polsce w czasach kryzysu i rosnących niestabilności. Czy ćwierćwiecze nowoczesnej bankowości i rynku kapitałowego stworzyło przejrzystą i budzącą zaufanie rzeczywistość? Czy Polska jest gotowa na sprostanie zmianom, jakie niesie ewoluująca struktura europejska oraz w jaki sposób można dostosować się do nowych realiów świata finansów?

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Nowy kontekst globalny, nowe wyzwania dla Polski
Motywem przewodnim tegorocznego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego w Davos była "czwarta rewolucja przemysłowa", czyli zacieranie się granic między sferą fizyczną, cyfrową i biologiczną, spowodowane postępem technologicznym. Obejmuje ona nie tylko sposoby produkcji dóbr, lecz także ich dystrybucji i konsumpcji, zaś jej potencjalne skutki mają dotyczyć przede wszystkim wzrostu produktywności, a przez to wpływać na kształt rynku pracy

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Iran i Polska. Szansa na nowe otwarcie
Z polskiej perspektywy, Iran jest jednym ze szczególnie obiecujących kierunków rozwoju stosunków ekonomicznych z państwami pozaeuropejskimi. Przyjęcie polsko-irańskiej umowy o współpracy gospodarczej będzie stanowić ważny krok w stronę budowania nowej jakości dwustronnych relacji. Intensyfikacja kontaktów z Iranem otwiera też Polsce nowe szanse na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Euro i Unia Bankowa
Unia bankowa staje się faktem, i choć bezpośrednio dotyczy wyłącznie strefy euro, z wielu przyczyn powinna interesować również Polskę. Niezależnie od terminu naszej akcesji do strefy euro. Choć nie w pełni założenia idei Unii Bankowej są realizowane, jej dwa istotne filary mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo oraz reputację sektora finansowego w Europie oraz mechanizmy rządzące restrukturyzacją banków.

Analiza THINKTANK i HSBC
Analiza THINKTANK i HSBC

Turcja perspektywy dla polskich firm
W ciągu ostatniej dekady Turcja weszła do grupy 20 największych rynków świata, a rynek turecki jest jednym z kilku rynków wybranych przez polskie Ministerstwo Gospodarki jako jeden z najbardziej perspektywicznych z punktu widzenia ekspansji zagranicznej polskich firm. Analiza THINKTANK powstała we współpracy z ekspertami HSBC Bank Polska SA.

{josociallocker}

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.
{/josociallocker}

 

Analiza THINKTANK i CSM
Analiza THINKTANK i CSM

Indie – gdzie szukać gospodarczych szans?
Polska i Indie w ciągu ostatnich dwóch dekad przeszły podobną transformację – porzuciły socjalistyczne rozwiązania na rzecz liberalizmu oraz włączania się do gospodarki światowej. Obchody 60-lecia nawiązania relacji dyplomatycznych są dobrym pretekstem do wzmocnienia gospodarczych więzi, a w Polsce do zdefiniowania, z jakich powodów właściwie powinniśmy się interesować Indiami.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Analiza THINKTANK i CSM
Analiza THINKTANK i CSM

Republika Południowej Afryki bez Mandeli
W ostatnich trzech dekadach RPA przeszła pokojową rewolucję, a następnie transformację ustrojową i gospodarczą. Te zmiany udało się wprowadzić bez rozlewu krwi – nie udałoby się to bez Mandeli. RPA jest dziś gospodarczym i politycznym liderem kontynentu, jednak przeszłość nie daje jej o sobie zapomnieć. Postać Nelsona Mandeli jednoczyła Południowoafrykańczyków.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.