Język:

    PUBLIKACJE

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Sześć wyzwań dla dyplomacji po prezydencji
Na czas przewodniczenia w Radzie UE polscy politycy zwarli szeregi, ale po zakończeniu prezydencji nastąpiła demobilizacja. Tymczasem najlepsze efekty w pozycjonowaniu Polski można osiągnąć czerpiąc ze zdobytego podczas prezydencji kapitału politycznego. Sukces prezydencji należy wykorzystać, aby na nowo zdefiniować priorytety Polski.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Lepiej przygotujmy przedsiębiorców do sukcesji
Nadchodzi era sukcesji w przedsiębiorstwach. Często jednak właściciele odkładają ten moment w czasie i zbyt późno rozpoczynają proces przygotowania sukcesora. Marnują przez to potencjał następców, a także zagrażają rozwojowi firmy. Przedsiębiorcy nie są dobrze przygotowani do oddania władzy, być może potrzeba większego wsparcia procesów sukcesji ze strony administracji.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Zrównoważone budownictwo. Jak je wspierać?
Inwestycje budowlane powinny być prowadzone w taki sposób, by wspierały istotne cele społeczne. Projektując budynki, firmy coraz częściej kierują się polityką przyjaznego nastawienia do otoczenia i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Zrównoważone budownictwo powinno być jednak mocniej wspierane przez samorządy i administrację rządową.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Kultura, biznes, efektywność: wiele zależy od networkingu
Dyskusje prowadzone przy okazji pierwszych Targów Projektów Kulturalnych, zorganizowanych przez THINKTANK, pokazały, jak głębokie różnice w podejściu do celów i wartości dzielą menedżerów biznesu i kultury. Oba światy mogłyby efektywniej współpracować, gdyby lepiej poznały nawzajem swoje oczekiwania. Głównym problemem między nimi jest nieznajomość celów.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Dyrektywa tytoniowa. Jeśli ją zmieniać, to rozważnie
Pod koniec 2012 r. Komisja Europejska zaproponowała zmiany w europejskiej „dyrektywie tytoniowej”. Analiza opracowana we współpracy z PKPP Lewiatan i Businesseurope wskazuje, jak te zmiany mogą zagrażać europejskiej gospodarce, nie doprowadzając do poprawy zdrowia obywateli. Warto przeanalizować zatem potencjalne skutki wdrożenia proponowanych regulacji.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Odnawialne źródła energii: perspektywy, bariery, rekomendacje
Kryzys wyostrzył spojrzenie państw na bezpieczeństwo energetyczne. Polska ma w tym kontekście wyzwania związane m.in. ze zwiększaniem bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacją dostaw gazu i paliw czy poszukiwaniem czystej energii. Jednym z najpilniejszych jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Regulacje prawne mogą przyspieszyć lub spowolnić rozwój tego sektora.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Mundial 2018 w Rosji – szansa dla polskich firm
W 2018 r. Rosja zorganizuje piłkarskie mistrzostwa świata. Będzie to dla Rosji priorytetowy projekt polityczny i rozwojowy. Wykorzystanie tego „okna możliwości” dla polskich przedsiębiorstw wymaga innowacyjnego, projektowego podejścia oraz zbudowania szerokiej koalicji firm i instytucji. Taką koalicję zaczął tworzyć wokół siebie MSZ.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Polska współpraca rozwojowa: pomaganie nie jest łatwe
W 2011 r. Polska przekazała na współpracę rozwojową ok. 1,2 mld zł, czyli mniej więcej 0,08 proc. swojego PKB. W statystykach UE to koniec peletonu. Pomaganie nie jest łatwą dziedziną, wymaga strategii oraz kapitału ludzkiego i finansowego. Bez pogłębienia tych zdolności większe pieniądze doprowadziłyby do szybkiego „przegrzania” polskiego systemu.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Rynek informacji gospodarczej – potrzebne zmiany
Prowadzenie działalności biznesowej wymaga przezorności i wiąże się z koniecznością weryfikacji partnerów. Danymi do analiz, związanych z przepływami finansowymi w obrębie branż i badań pojedynczych spółek, dysponują biura informacji gospodarczej (BIG). Aby mogły wspierać przedsiębiorców w procesie oceny ryzyka, konieczne są zmiany w prawie.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Analiza THINKTANK
Analiza THINKTANK

Siedem błędów, które zagrażają reputacji organizacji
Klienci, udziałowcy oraz inni interesariusze domagają się od organizacji przejrzystości działań. Tymczasem te ostatnie popełniają siedem błędów, których łatwo uniknąć. Są to: za mała transparentność, nieznajomość interesariuszy, niedostrzeganie liderów, pasywne podejście do zagrożeń, nieumiejętne korzystanie z narzędzi, zły język komunikacji i brak silnego przywództwa.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.