Język:

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W ORGANIZACJI - TRENDY I WYZWANIA

17 stycznia 2017, Konferencja THINKTANK Society

Ośrodek THINKTANK wraz z partnerami, BI Insight, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Microsoft oraz Kancelarią WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr zorganizował konferencję Cyberbezpieczeństwo w organizacji – trendy i wyzwania, która odbyła się w budynku Podchorążówki na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie. W toku dyskusji uczestnicy zgodzili się, że wciąż najsłabszym ogniwem systemów informatycznych i czynnikiem wpływającym na wzrost ekspozycji na zagrożenia cybernetyczne jest człowiek. To pracownik-użytkownik systemów działając często nieświadomie, naraża organizację na ekspozycję wrażliwych danych. Zdaniem ekspertów należy zwrócić szczególną uwagę na edukację pracowników nastawioną zwłaszcza na wzrost ich świadomości w zakresie rutynowych działań i obchodzenia się z informacjami wrażliwymi.

W debacie eksperckiej udział wzięli Piotr Januszewicz, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji, Katarzyna Szymielewicz, prezeska, Panoptykon, Przemysław Jaroszewski, CERT Polska / NASK, Robert Kośla, dyrektor Sektora Bezpieczeństwa Narodowego i Obronności, Microsoft Central and Eastern Europe. Prezentacje w zakresie najciekawszych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa zaprezentowali Maciej Surowiec, EU Government Affairs Manager, Microsoft, dr Izabela Szczygielska, adwokat, counsel, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, Marcin Wiciński, prezes zarządu BI Insight. Spotkanie poprowadziła dr Małgorzata Bonikowska, prezes ośrodka THINKTANK.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.