Język:

RADA STRATEGICZNA

prof. MUHAMMAD YUNUS (inspirator)
prof. MUHAMMAD YUNUS (inspirator)

Innowator społeczny, doradca Sekretarza Generalnego ONZ i Przewodniczącego KE. Twórca koncepcji przedsiębiorstwa społecznego. Założył w Bangladeszu (1983 r.) Grameen Bank, udzielający ubogim drobnych kredytów, z których korzysta dziś ponad połowa najuboższych mieszkańców świata. W 2006 r. Muhammad Yunus i Grameen Bank otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla.

prof. ANDRZEJ J. BLIKLE
prof. ANDRZEJ J. BLIKLE

Profesor w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Członek Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), członek rady nadzorczej „A. Blikle Sp. z o.o.”,  jednej z najlepiej rozpoznawalnych firm rodzinnych w Polsce. Działa w blisko 30 organizacjach naukowych i społecznych. Prowadzi seminaria dla firm m.in. w zakresie kompleksowego zarządzania jakością.

dr HENRYKA BOCHNIARZ
dr HENRYKA BOCHNIARZ

Założycielka i Prezydent Konfederacji Lewiatan, najbardziej prężnie działającej organizacji przedsiębiorców w Polsce. Wiceprezydent europejskiej organizacji pracodawców BUSINESSEUROPE  oraz wiceprezydent Boeing International. Współtwórczyni wielu inicjatyw, m.in. odbywającego się od 2009 r. Kongresu Kobiet oraz Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

prof. JERZY BUZEK
prof. JERZY BUZEK

Polityk europejski – od 2004 r. poseł PE, a w latach 2009-2011. Przewodniczący PE. Profesor nauk technicznych, w latach 80. działacz NSZZ „Solidarność” i przewodniczący zjazdów krajowych, w stanie wojennym działacz podziemia. W latach 1997-2004 był premierem rządu RP, który wprowadził cztery reformy ustrojowe. Twórca, wspólnie z Jacquesem Delorsem, idei Europejskiej Wspólnoty Energetycznej.

KRZYSZTOF DOMARECKI
KRZYSZTOF DOMARECKI

Przedsiębiorca, założyciel i główny akcjonariusz Seleny, globalnego producenta i dystrybutora chemii budowlanej. Wyróżniony w konkursie „Przedsiębiorca Roku” Ernst&Young. Pierwsza spółka jego grupy kapitałowej powstała w 1992 r., a jej działalność koncentrowała się na rynku polskim. Grupę Selena tworzy 30 spółek w 18 krajach, w tym 15 zakładów produkcyjnych na trzech kontynentach.

prof. JERZY HAUSNER
prof. JERZY HAUSNER

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor 326 publikacji naukowych. Był ministrem w rządach Leszka Millera i Marka Belki, w latach 2004-2005 r. wicepremierem. Autor wielu inicjatyw - m.in. usprawnienia zarządzania w administracji publicznej i kulturze oraz budowania kapitału społecznego. Od 2010 r. członek Rady Polityki Pieniężnej.

prof. DANUTA HÜBNER
prof. DANUTA HÜBNER

Ekonomistka, europosłanka, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regional- nego w Parlamencie Europejskim. W latach 2004-2008 była Komisarzem UE ds. rozwoju regionalnego. Jako minister ds. europejskich – szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przygotowywała wejście Polski do UE. Wcześniej m.in. szefowa Kancelarii Prezydenta RP i zastępca sekretarza generalnego ONZ w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.

MAREK KAMIŃSKI
MAREK KAMIŃSKI

Podróżnik, polarnik i przedsiębiorca. Jedyny człowiek na świecie, który zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku bez pomocy z zewnątrz. Właściciel firmy Invena. Założyciel Fundacji Marka Kamińskiego, która realizuje projekty społeczne, m.in. w zakresie edukacji i Instytutu Marka Kamińskiego, który pomaga liderom godzić życie zawodowe z prywatnym. Ekspert w zakresie motywacji i przywództwa.

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI

Prezydent RP w latach 1995-2005: za jego kadencji Polska weszła do NATO i do Unii Europejskiej. Kilkukrotny poseł na Sejm RP, współtwórca polskiej konstytucji. Działa na rzecz współpracy regionalnej Europy Środkowej i Wschodniej, pojednania polsko-niemieckiego, polsko-ukraińskiego i polsko-żydowskiego. Bierze udział w pracach m.in. Atlantic Council i Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych.

SŁAWOMIR LACHOWSKI
SŁAWOMIR LACHOWSKI

Innowator i menedżer, doradca strategiczny firm i inwestor. Twórca sukcesu mBanku, pierwszego polskiego banku internetowego, jednego z najwiekszych sukcesów w polskiej bankowości. Od 2001 r. wiceprezes, a następnie prezes BRE Banku. Pasjonat wyczynowego sportu: alpinista i maratończyk. Swoje doświadczenia innowatora opisał m.in. w książkach „Droga innowacji” oraz „Droga ważniejsza niż cel”.

prof. KRZYSZTOF OBŁÓJ
prof. KRZYSZTOF OBŁÓJ

Ekonomista, dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Wydziału Zarządzania UW, kierownik Katedry Strategii w Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się strukturami i procesami organizacyjnymi. Był jednym z prekursorów nowoczesnej koncepcji zarządzania w Polsce po upadku starego systemu gospodarczego od początku lat 1980. Autor kilku podstawowych podręczników organizacji i teorii zarządzania.

JANUSZ REITER
JANUSZ REITER

Założyciel i Fundator CSM. Były ambasador RP w Niemczech i USA. Ekspert w zakresie stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w sferze transatlantyckiej i europejskiej. Uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in.: Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą RFN, nagrodą Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz honorowym tytułem College of the Atlantic w USA.

JACEK SANTORSKI
JACEK SANTORSKI

Psycholog biznesu, doradca liderów największych polskich firm. Prowadzi Grupę Firm Doradczych „Values”. Współtwórca i dyrektor programowy Akademii Psychologii Przywództwa prowadzonej przez Values i Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Autor kilkunastu książek, popularyzator psychologii dobrego życia i zdrowego biznesu. Jest członkiem Rady Gospodarczej przy Premierze RP.

prof. GÜNTER VERHEUGEN
prof. GÜNTER VERHEUGEN

Polityk europejski, profesor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Komisarz ds. rozszerzenia w czasie, gdy Polska negocjowała członkostwo (1999-2004) oraz wiceprezydent KE i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości (2004-2011). Przez 16 lat był posłem do Bundestagu, odgrywając znaczącą rolę w partii SPD oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Autor i redaktor licznych książek i artykułów.

MACIEJ WANDZEL
MACIEJ WANDZEL

Finansista, akcjonariusz funduszy inwestycyjnych, m.in. Black Lion NFI SA, NFI Progres i Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego. Członek zarządów i rad nadzorczych spółek, m.in. Ekstraklasa SA, Scanmed SA, KKS Legia Warszawa S.A., Bazar Poznański SA, Vistula & Wólczanka, Amica Wronki S.A., Supernova Capital SA, Domu Maklerskiego BMT SA. W latach 1999-2001 wiceprzewodniczący Rady GPW SA.

KRZYSZTOF ZANUSSI
KRZYSZTOF ZANUSSI

Reżyser i producent filmowy, jeden z najczęściej nagradzanych twórców polskich zagranicą. Twórca wielu autorskich filmów, które weszły do kanonu polskiej kinematografii. Kierownik artystyczny i dyrektor Studia Filmowego TOR. Jest m.in. Wiceprzewodniczącym  Rady Fundacji Centrum Twórczości Narodowej, członkiem Europejskiej Akademii Filmowej oraz Papieskiej Akademii Sztuk Pięknych i Literatury.

https://canadianpharmacyonline.org/steps-getting-propecia-prescription-online/